Trang ChínhTrang Chính  GalleryGallery  Trợ giúpTrợ giúp  Tìm kiếmTìm kiếm  Thành viênThành viên  NhómNhóm  ShopShop  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  Love  Share|

theme ấn tượng T-shirt độc chết người

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down

#
Mon 05 Jul 2010, 18:56
avatar
If you smile with life, it will smile with you
Boom
Thống Tướng
Thống Tướng
avatar-dulieu : 57,11497|47,11462|50,11789|49,10853|64,12636|51,11473|48,12290|58,12170|66,11442
Pet : 7.Mandoran (Hỏa diệm sơn)
Nam Posts : 327
Vàng : 3183623
Reputation : 19
Birthday : 20/11/1997
Age : 21
Status : If you smile with life, it will smile with you
Xem lý lịch thành viên http://lop8a9.freeforums.biz
Mặc định


Code:
.col-150 .rc_bd  .rc_bc .bd {background:transparent;}
.col-600 .rc_bd  .rc_bc .bd {background:transparent;}
.row-920 .rc_bd  .rc_bc .bd {background:transparent;}

.col-150 .rc_bd  .rc_bc .hd .titlebar .hd, .col-150 .rc_bd  .rc_bc .hd .titlebar{background:transparent;}
.col-600 .rc_bd  .rc_bc .hd .titlebar .hd, .col-600 .rc_bd  .rc_bc .hd .titlebar{background:transparent;}
.row-920 .rc_bd  .rc_bc .hd .titlebar .hd, .row-920 .rc_bd  .rc_bc .hd .titlebar{background:transparent;}

#friend-list .rc div, #friendlist_module .rc div, .rc div, #subscribe_highlight .rc div, #mod-tagged-frd-article .rc div {background:transparent;}
#friend-list .rc, #friendlist_module .rc, .rc, #subscribe_highlight .rc, #mod-tagged-frd-article .rc {}
#friend-list .rc_bd div.rc_bc, #friendlist_module .rc_bd div.rc_bc, .rc_bd div.rc_bc, #subscribe_highlight .rc_bd div.rc_bc, #mod-tagged-frd-article .rc_bd div.rc_bc {background:transparent;}
#friend-list .rc_bd, #friendlist_module .rc_bd, .rc_bd, #subscribe_highlight .rc_bd, #mod-tagged-frd-article .rc_bd {background:transparent;}
#friend-list .rc_ft div, #friendlist_module .rc_ft div, .rc_ft div, #subscribe_highlight .rc_ft div, #mod-tagged-frd-article .rc_ft div {background:transparent;}
#friend-list .rc_ft, #friendlist_module .rc_ft, .rc_ft, #subscribe_highlight .rc_ft, #mod-tagged-frd-article .rc_ft {background:transparent;}

body.blog_my, body.blog_my_index, body.comment_listing, body.trackback_listing, body.blog_archives_folder, body.blog_archives_date, body.blog_archives_all, body.post_rte, body.post_doodle, body.guestbook, body.comment_list, body.subscribe_list, body.post_gb, body.profile_view, body.gallery,
body.photo_big, body.slideshow, body.photo_upload_pc, body.photo_upload_gallery{text-align:center;background:url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) center 0px no-repeat;}
#head {background:transparent;height:570px;}

html{background:#ffffff url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) top center fixed;}


.col-150 .rc_ft,
#friendlist_module .rc_ft ,
#statistic .rc_ft,
#update_date .rc_ft ,
#folder .rc_ft ,
#calendar .rc_ft ,
#search_module .rc_ft ,
#article_new .rc_ft ,
#subscribe_highlight .rc_ft ,
#comment_new .rc_ft ,
#user_mod_10001  .rc_ft {background:transparent url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) no-repeat center top;height:7px;}

.col-150 .rc_bd,
#friendlist_module .rc_bd ,
#statistic .rc_bd,
#update_date .rc_bd ,
#folder .rc_bd ,
#calendar .rc_bd ,
#search_module .rc_bd ,
#article_new .rc_bd ,
#subscribe_highlight .rc_bd ,
#comment_new .rc_bd ,
#user_mod_10001 .bd {background:transparent url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) repeat-y top center;}

.col-150 .rc_bd  .rc_bc .hd .titlebar .hd ,
#friendlist_module .hd .titlebar .hd  ,
#statistic .hd .titlebar .hd  ,
#update_date .hd .titlebar .hd  ,
#folder .hd .titlebar .hd  ,
#calendar .hd .titlebar,
#search_module .hd .titlebar .hd  ,
#article_new .hd .titlebar .hd  ,
#subscribe_highlight .hd .titlebar .hd  ,
#user_mod_10009 .hd .titlebar .hd  ,
#user_mod_10007 .hd .titlebar .hd  ,
#user_mod_10006 .hd .titlebar .hd  ,
#user_mod_10005 .hd .titlebar .hd  ,
#user_mod_10003 .hd .titlebar .hd  ,
#user_mod_10002 .hd .titlebar .hd  ,
#user_mod_10001 .hd .titlebar .hd  {background:transparent url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif);}

#comment_new .hd .titlebar .hd ,
#user_mod_10001 .hd .titlebar .hd {background:transparent url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif);}

.col-150 .rc,
#friendlist_module .rc ,
#article_new .rc ,
#search_module .rc ,
#calendar .rc,
#folder .rc ,
#update_date .rc,
#statistic .rc ,
#friendlist_module .rc ,
#comment_new .rc ,
#subscribe_highlight .rc ,
#user_mod_10001 .rc {background:transparent url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) no-repeat center bottom;height:5px;}

.col-150 .rc_bd div.rc_bc,
.col-150 .rc_ft div,
.col-150 .hd .titlebar,
.col-150 .rc div,
.col-150 .rc_bd  .rc_bc .bd  {background:transparent;}

#comment_new .rc_bd div.rc_bc,
#comment_new .rc_ft div,
#comment_new .hd .titlebar,
#comment_new .rc div,
#comment_new .rc_bd  .rc_bc .bd  {background:transparent;}

#subscribe_highlight .rc_bd div.rc_bc,
#subscribe_highlight .rc_ft div,
#subscribe_highlight .hd .titlebar,
#subscribe_highlight .rc div,
#subscribe_highlight .rc_bd  .rc_bc .bd  {background:transparent;}

#article_new .rc_bd div.rc_bc,
#article_new .rc_ft div,
#article_new .hd .titlebar,
#article_new .rc div,
#article_new .rc_bd  .rc_bc .bd  {background:transparent;}

#search_module .rc_bd div.rc_bc,
#search_module .rc_ft div,
#search_module .hd .titlebar,
#search_module .rc div,
#search_module .rc_bd  .rc_bc .bd  {background:transparent;}

#calendar .rc_bd div.rc_bc,
#calendar .rc_ft div,
#calendar .rc div,
#calendar .hd .titlebar .hd  ,
#calendar .rc_bd  .rc_bc .bd  {background:transparent;}

#folder .rc_bd div.rc_bc,
#folder .rc_ft div,
#folder .hd .titlebar,
#folder .rc div,
#folder .rc_bd  .rc_bc .bd  {background:transparent;}

#update_date .rc_bd div.rc_bc,
#update_date .rc_ft div,
#update_date .hd .titlebar,
#update_date .rc div,
#update_date .rc_bd  .rc_bc .bd  {background:transparent;}

#statistic .rc_bd div.rc_bc,
#statistic .rc_ft div,
#statistic .hd .titlebar,
#statistic .rc div,
#statistic .rc_bd  .rc_bc .bd  {background:transparent;}

#friendlist_module .rc_bd div.rc_bc,
#friendlist_module .rc_ft div,
#friendlist_module .hd .titlebar,
#friendlist_module .rc div,
#friendlist_module .rc_bd  .rc_bc .bd  {background:transparent;}

#user_mod_10009 .rc_bd div.rc_bc,
#user_mod_10009 .rc_ft div,
#user_mod_10009 .hd .titlebar,
#user_mod_10009 .rc div,
#user_mod_10009 .rc_bd  .rc_bc .bd  {background:transparent;}

#user_mod_10007 .rc_bd div.rc_bc,
#user_mod_10007 .rc_ft div,
#user_mod_10007 .hd .titlebar,
#user_mod_10007 .rc div,
#user_mod_10007 .rc_bd  .rc_bc .bd  {background:transparent;}

#user_mod_10006 .rc_bd div.rc_bc,
#user_mod_10006 .rc_ft div,
#user_mod_10006 .hd .titlebar,
#user_mod_10006 .rc div,
#user_mod_10006 .rc_bd  .rc_bc .bd  {background:transparent;}

#user_mod_10005 .rc_bd div.rc_bc,
#user_mod_10005 .rc_ft div,
#user_mod_10005 .hd .titlebar,
#user_mod_10005 .rc div,
#user_mod_10005 .rc_bd  .rc_bc .bd  {background:transparent;}


#user_mod_10003 .rc_bd div.rc_bc,
#user_mod_10003 .rc_ft div,
#user_mod_10003 .hd .titlebar,
#user_mod_10003 .rc div,
#user_mod_10003 .rc_bd  .rc_bc .bd  {background:transparent;}

#user_mod_10002 .rc_bd div.rc_bc,
#user_mod_10002 .rc_ft div,
#user_mod_10002 .hd .titlebar,
#user_mod_10002 .rc div,
#user_mod_10002 .rc_bd  .rc_bc .bd  {background:transparent;}

#user_mod_10001 .rc_bd div.rc_bc,
#user_mod_10001 .rc_ft div,
#user_mod_10001 .hd .titlebar,
#user_mod_10001 .rc div,
#user_mod_10001 .rc_bd  .rc_bc .bd  {background:transparent;}

#calendar .hd .titlebar .hd h2 {font-size:15px;color:#FFFFFF;}
#calendar .bd table {height:118px;background:transparent;}
#calendar .titlebar,
#calendar .titlebar .bd a:hover{color:#FFFFD0;}
#calendar .hd,
#calendar .titlebar .bd a {background:transparent;font-weight:bold;font-size:12px;color:#00F7FF;}

#blast .rc div {background:transparent;}
#blast .rc {background:transparent;}
#blast .rc_bd div.rc_bc {background:transparent;}
#blast .rc_bd {background:transparent;}
#blast .rc_ft {background:transparent;}
#blast .rc_ft div {background:transparent;}
#blast .rc_bc .bd{background-color:transparent;}


#blog_title .rc, #blog_title .rc div, #blog_title .rc_bd, #blog_title .rc_bd .rc_bc, #blog_title .rc_ft, #blog_title .rc_ft div, #blog_title .rc_bd .rc_bc .hd, #blog_title .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar {background:transparent;height:0px;}
#blog_title h2, #blog_title p{font-size:0px;color:transparent;height:0px;}

#article_list_module h2{color:transparent;}


#profile_highlight .nickname a {
color:#00F7FF;font-size:100%;font-weight:bold;font-family:fantasy;text-decoration:blink;}

div.backhomtbtn a.backtomyblog {background:url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) no-repeat center;height:31px;}

.cmt-mod-alist #comments-listing .extend-hd, .cmt-mod-alist #comments-listing .extend-bd .alist-comment {background:none;}
.alist-comment #comment_container *, .cmt-mod-alist #comments-listing , .cmt-mod-alist #comments-listing .alist-comment {background:none;}


#canon_news_block,
#article_new .bd ul li,
#folder .bd ul li,
#comment_new .bd ul li,
.mod-more-blogs .bd li,
.mod-trackback li,
.subscription-index-list
{background-image:url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif);}


.alist-comment .mod-alist-titlebar h2 a{color:red;}
.alist-comment .mod-alist-titlebar h2 ins{color:orange;}
.alist-comment .comment-ctnr .content{color:blue;}
.alist-comment .responding .mod-alist-titlebar h2 a{color:blue;}
.alist-comment .responding .mod-alist-titlebar h2 ins{color:black;}
.alist-comment .responding .content{color:purple;}


#blog_quote{font-size:5px;font-style:italic;color:#FF99FF;background:#000066;}#blog_quote:hover {font-size:12px;font-weight:bold;font-style:normal;color:#CC99AA;background:transparent;}#blog_img img {height:100px;}#blog_img img:hover {height:100%;}

.mod-alist-summary .pagination, .mod-alist-full .pagination{background:transparent;}

.mod-alist-summary .main-bd li{border-top:none;background:url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) no-repeat bottom;}


#article_new h2{
background:transparent url(http://img91.imageshack.us/img91/6572/textfileflatkc4an8.png) no-repeat 95px top;text-align:left;}
#photo_highlight h2{
background:transparent url(http://img525.imageshack.us/img525/5373/picturesflatut8il4.png) no-repeat 310px top;}
#folder h2{
background:transparent url(http://img528.imageshack.us/img528/300/folderdocumentsflatqe8gu4.png) no-repeat 108px top;text-align:left;}
#update_date h2{
background:transparent url(http://img205.imageshack.us/img205/9748/refeshflatqx9uz7.png) no-repeat 105px top;text-align:left;}
#search_module h2{
background:transparent url(http://img261.imageshack.us/img261/3671/searchflatjn5jt0.png) no-repeat 33px top;text-align:left;}
#comment_new .titlebar .hd h2{background:url(http://sg.yimg.com/i/vn/blog/i/blog/mod-comment-new-ico.gif) no-repeat left bottom;height:40px;}
#statistic h2{
background:transparent url(http://img261.imageshack.us/img261/300/indexflatqg9im6.png) no-repeat 5px top;text-align:center;}

#footer{border-width:0px;}

#footer .ft .provider p, #footer .ft .info p, #footer .ft .rights p, #footer .ft .privacy p, #footer .ft .disclaimer p, #footer .ft .provider h4, #footer a, .rights, #footer {font-size:0px;color:transparent;}
#footer{background:transparent;}

theme ấn tượng T-shirt độc chết người

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Quyền của bạnVề Đầu Trang
Bạn không có quyền trả lời bài viếtCopyright ©2008-2010 by Beelly.
Phát triển bởi tất cả các thành viên wWw.Skin4U.Co.Cc.
Best view : Firefox 1280x800
Free forum | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Free blog