Trang ChínhTrang Chính  GalleryGallery  Trợ giúpTrợ giúp  Tìm kiếmTìm kiếm  Thành viênThành viên  NhómNhóm  ShopShop  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  Love  Share|

theme ấn tượng rồng đẹp

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down

#
Mon 05 Jul 2010, 18:52
avatar
If you smile with life, it will smile with you
Boom
Thống Tướng
Thống Tướng
avatar-dulieu : 57,11497|47,11462|50,11789|49,10853|64,12636|51,11473|48,12290|58,12170|66,11442
Pet : 7.Mandoran (Hỏa diệm sơn)
Nam Posts : 327
Vàng : 3184623
Reputation : 19
Birthday : 20/11/1997
Age : 21
Status : If you smile with life, it will smile with you
Xem lý lịch thành viên http://lop8a9.freeforums.biz
Mặc định
Code:
.col-150 .rc_bd  .rc_bc .hd .titlebar 
{background:#FFFFFF;}
.col-150 .rc_bd  .rc_bc .hd .titlebar .hd h2, .col-150 .rc_bd  .rc_bc .hd .titlebar .hd a       
{color:#4A480C;}
.col-150 .hd .titlebar .hd a:hover   
{color:#FFF;text-decoration:underline;}

.col-150 .rc_bd  .rc_bc .bd
{background:#F5EEEE;color:#5A701D;}
#calendar .hd .titlebar .hd, #calendar .hd .titlebar .bd a,
{color:#FFF;}
#calendar .bd td strong {color:#787363;}

.col-600 .rc_bd  .rc_bc .hd .titlebar,
.row-920 .rc_bd  .rc_bc .hd .titlebar,
.row-760 .rc_bd  .rc_bc .hd .titlebar       
{background:#EFE5CF;color:#756C53;}

.col-600 .rc_bd  .rc_bc .bd, .col-600 .rc_bd  .rc_bc .ft,
.row-920 .rc_bd  .rc_bc .bd, .row-920 .rc_bd  .rc_bc .ft,
.row-760 .rc_bd  .rc_bc .bd, .row-760 .rc_bd  .rc_bc .ft       

{background:#EFE5CF;color:#666666;}
#canon_profile_highlight .bd {BACKGROUND:#FFF #FFF;}
#canon_profile_highlight .bd A{COLOR:#FFF;}

#m_article_list_full A, #m_article_list_full A:hover{COLOR:#FFF;}
#blast A, #blast A:hover{COLOR:#FFF;}

#head {background:transparent url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif?t=1241739313) no-repeat top center;height:430px;}
#bd {background:transparent url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif?t=1240880059) no-repeat center bottom;}

#doc2, #doc  {background:transparent url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif?t=1240879989) repeat center;}

div.backhomtbtn a.backtomyblog {background:url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) no-repeat;height:50px;}

#blog_title .bd{background:transparent;}
#friend-list .rc div, #friendlist_module .rc div, .rc div, #subscribe_highlight .rc div, #mod-tagged-frd-article .rc div {background:transparent;}
#friend-list .rc, #friendlist_module .rc, .rc, #subscribe_highlight .rc, #mod-tagged-frd-article .rc {background:transparent;}
#friend-list .rc_bd div.rc_bc, #friendlist_module .rc_bd div.rc_bc, .rc_bd div.rc_bc, #subscribe_highlight .rc_bd div.rc_bc, #mod-tagged-frd-article .rc_bd div.rc_bc {background:transparent;}
#friend-list .rc_bd, #friendlist_module .rc_bd, .rc_bd, #subscribe_highlight .rc_bd, #mod-tagged-frd-article .rc_bd {background:transparent;}
#friend-list .rc_ft, #friendlist_module .rc_ft, .rc_ft, #subscribe_highlight .rc_ft, #mod-tagged-frd-article .rc_ft {background:transparent;}
#friend-list .rc_ft div, #friendlist_module .rc_ft div, .rc_ft div, #subscribe_highlight .rc_ft div, #mod-tagged-frd-article .rc_ft div {background:transparent;}

#comment_new h2 , #article_new h2 , #profile_highlight h2, #search_module h2, #update_date h2, #calendar h2, #statistic h2, #friendlist_module h2 , #feature_link h2, #rss_output h2 , #mod-tagged-frd-article h2, article_list_module h2{color:transparent;font-size:0px;}
#photo_highlight .titlebar .hd h2, #mod_lifeline .titlebar .hd h2, #subscribe_highlight .titlebar .hd h2 , .mod-more-blogs .titlebar .hd h2, #gb_msg .titlebar .hd h2, #user_mod_10001 .hd h2, #user_mod_10002 .hd h2, #user_mod_10004 .hd h2, #user_mod_10007 .hd h2, #user_mod_10009 .hd h2 {color:transparent;font-size:0px;}
#folder .hd h2{color:transparent;font-size:0px;}
#comment_new .titlebar .hd h2 , #mod-tagged-frd-article .titlebar .hd h2, #rss_output .titlebar .hd h2, #subscribe_highlight .titlebar .hd h2{background:transparent;}
.mod-alist-searchbox form strong {font-size:0px;color:transparent;}

<!-- PHAN 150{}
#comment_new .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar .hd, #comment_new .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar, #search_module .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar .hd, #search_module .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar, #statistic .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar .hd, #statistic .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar,
#calendar .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar .hd, #calendar .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar, #update_date .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar .hd, #update_date .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar , #friendlist_module .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar .hd, #friendlist_module .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar, #folder .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar .hd, #folder .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar, #article_new .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar .hd,
#article_new .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar, #mod-tagged-frd-article .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar .hd, #mod-tagged-frd-article .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar, .mod-more-blogs .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar .hd, .mod-more-blogs .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar, .col-150  .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar .hd, .col-150 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar
{background:transparent url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif ) repeat-y top;}#comment_new .rc_ft, #statistic .rc_ft , #search_module .rc_ft, #statistic .rc_ft , #calendar .rc_ft , #update_date .rc_ft, #folder .rc_ft,
#article_new .rc_ft, .col-150 .rc_ft, #friendlist_module .rc_ft , .mod-more-blogs .rc_ft, #mod-tagged-frd-article .rc_ft {background:transparent url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif?t=1241739350) no-repeat center top;height:145px;}

#comment_new .rc_bd , #comment_new .rc_bd , #search_module .rc_bd , #search_module .rc_bd , #statistic .rc_bd  , #statistic .rc_bd ,
#calendar .rc_bd , #calendar .rc_bd , #update_date .rc_bd , #update_date .rc_bd  , #folder .rc_bd , #folder .rc_bd , #article_new .rc_bd ,
#article_new .rc_bd , .mod-more-blogs .rc_bd , .mod-more-blogs .rc_bd , .col-150  .rc_bd , .col-150 .rc_bd , #friendlist_module .rc_bd, #mod-tagged-frd-article .rc_bd
{background:transparent url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) repeat-y top;}
#update_date .rc {background:transparent url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) no-repeat center top;height:128px;}
#update_date .rc_bd div.rc_bc, #update_date .rc_ft div, #update_date .rc div {background:transparent;}
#update_date .rc_bd .rc_bc .bd {background:transparent;}

#article_new .rc {background:transparent url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) no-repeat center top;height:128px;}
#article_new .rc_bd div.rc_bc, #article_new .rc_ft div, #article_new .rc div {background:transparent;}
#article_new .rc_bd .rc_bc .bd {background:transparent;}

#feature_mb .rc {background:transparent url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) no-repeat center top;height:128px;}
#feature_mb .rc_bd div.rc_bc, #feature_mb .rc_ft div, #feature_mb .rc div {background:transparent;}
#feature_mb .rc_bd .rc_bc .bd {background:transparent;}

#comment_new .rc {background:transparent url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) no-repeat center top;height:128px;}
#comment_new .rc_bd div.rc_bc, #comment_new .rc_ft div, #comment_new .rc div {background:transparent;}
#comment_new .rc_bd .rc_bc .bd {background:transparent;}

#search_module .rc {background:transparent url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) no-repeat center top;height:128px;}
#search_module .rc_bd div.rc_bc, #search_module .rc_ft div, #search_module .rc div {background:transparent;}
#search_module .rc_bd .rc_bc .bd {background:transparent;}

#statistic .rc {background:transparent url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) no-repeat center top;height:128px;}
#statistic .rc_bd div.rc_bc, #statistic .rc_ft div, #statistic .rc div {background:transparent;}
#statistic .rc_bd .rc_bc .bd {background:transparent;}


#calendar .rc {background:transparent url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) no-repeat center top;height:128px;}
#calendar .rc_bd div.rc_bc, #calendar .rc_ft div, #calendar .rc div {background:transparent;}
#calendar .rc_bd .rc_bc .bd {background:transparent;}
#calendar .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar .hd,
#calendar .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar .bd a
{height:15px;background:transparent;font-size:12px;color:#000000;}

.mod-more-blogs .rc {background:transparent url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) no-repeat center top;height:128px;}
.mod-more-blogs .rc_bd div.rc_bc, #folder .rc_ft div, #folder .rc div {background:transparent;}
.mod-more-blogs .rc_bd .rc_bc .bd {background:transparent;}

#friendlist_module .rc {background:transparent url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) no-repeat center top;height:128px;}
#friendlist_module .rc_bd div.rc_bc, #friendlist_module .rc_ft div, #friendlist_module .rc div {background:transparent;}
#friendlist_module .rc_bd .rc_bc .bd {background:transparent;}

#folder .rc {background:transparent url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) no-repeat center top;height:128px;}
#folder .rc_bd div.rc_bc, #folder .rc_ft div, #folder .rc div {background:transparent;}
#folder .rc_bd .rc_bc .bd {background:transparent;}

#profile_highlight .rc_ft {background:transparent url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) no-repeat center top;height:24px;}
#profile_highlight .rc {background:transparent url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) no-repeat center top;height:107px;}
#profile_highlight .rc_bd {background:transparent url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif?t=1241741043) no-repeat center;height:386px;}
#profile_highlight .rc_bd div.rc_bc, #profile_highlight .rc_ft div, #profile_highlight .rc div {background:transparent;}
#profile_highlight .rc_bd .rc_bc .bd {background:transparent;}

.col-150 .rc {background:transparent url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) no-repeat center top;height:128px;}
.col-150 .rc_bd div.rc_bc, .col-150 .rc_ft div, .col-150 .rc div {background:transparent;}
.col-150 .rc_bd .rc_bc .bd {background:transparent;}
<!-- PHAN 600{}
#subscribe_highlight .rc_ft, #photo_highlight .rc_ft , #mod-friend-list-all .rc_ft {background:transparent url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif?t=1239548172) no-repeat center top;height:25px;}
#photo_highlight .rc_bd, #subscribe_highlight .rc_bd , #gb_msg .rc_bd, .col-600 .rc_bd, #mod-friend-list-all  .rc_bd  {background:transparent url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif?t=1239548327) repeat-y top;}

#article_list_module .rc_ft {background:transparent url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif?t=1240058687) no-repeat center top;height:162px;}
#article_list_module .rc_bd  {background:transparent url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif?t=1240058240) repeat-y top;}

#article_list_module .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar .hd,
#article_list_module .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar
{background:transparent url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif?t=1240058240) repeat-y top;}

#article_list_module .rc {background:transparent url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif?t=1240058619) no-repeat top center;height:212px;}
#article_list_module .rc_bd div.rc_bc, #article_list_module .rc_ft div, #article_list_module .rc div {background:transparent;}
#article_list_module .rc_bd .rc_bc .bd {background:transparent;}

#subscribe_highlight  .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar .hd,
#subscribe_highlight  .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar,
#photo_highlight .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar .hd,
#photo_highlight .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar ,
#mod-tagged-frd-article  .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar .hd,
#mod-tagged-frd-article  .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar,
.col-600 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar .hd,
.col-600 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar
{background:transparent url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif?t=1239548327) repeat-y top;}

#mod-friend-list-all  .rc {background:transparent url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif?t=1239548825) no-repeat top center;height:154px;}
#mod-friend-list-all .rc_bd div.rc_bc, #article_list_module .rc_ft div, #article_list_module .rc div {background:transparent;}
#mod-friend-list-all .rc_bd .rc_bc .bd {background:transparent;}

#photo_highlight .rc {background:transparent url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif?t=1239548512) no-repeat center top;height:154px;}
#photo_highlight .rc_bd div.rc_bc, #photo_highlight .rc_ft div, #photo_highlight .rc div {background:transparent;}
#photo_highlight .rc_bd .rc_bc .bd {background:transparent;}
#photo_highlight .ft {background:transparent;}


#gb_msg .rc {background:transparent url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif?t=1239548553) no-repeat center top;height:152px;}
#gb_msg .rc_bd div.rc_bc, #gb_msg .rc_ft div, #gb_msg .rc div {background:transparent;}
#gb_msg .rc_bd .rc_bc .bd {background:transparent;}
#gb_msg .ft {background:transparent;}
#gb_msg .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar .hd,
#gb_msg .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar {background:transparent url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif?t=1237510626) repeat center top;height:35px;}
#gb_msg .rc_ft {background:transparent no-repeat center top;height:100px;}#blast .rc_ft {background:transparent url(http://files.myopera.com/c4-classical/blastcool/1.png) no-repeat left bottom;}
#blast .rc_ft div {background:transparent url(http://files.myopera.com/c4-classical/blastcool/2.png) no-repeat right bottom;height:31px;}
#blast .rc div {background:transparent url(http://files.myopera.com/c4-classical/blastcool/3.png) no-repeat right bottom;height:26px;}
#blast .rc {background:transparent url(http://files.myopera.com/c4-classical/blastcool/4.png) no-repeat -8px bottom;}
#blast .rc_bd div.rc_bc {background:transparent url(http://files.myopera.com/c4-classical/blastcool/5.png) repeat-y right top;}
#blast .rc_bd {background:transparent url(http://files.myopera.com/c4-classical/blastcool/6.png) repeat-y -8px top;}
#blast .rc_bc .bd{font-weight:bold;font-style:italic;background:transparent url(http://files.myopera.com/c4-classical/blastcool/7.png) right repeat-y;}

#folder .bd ul li, #article_new .bd ul li {background:transparent url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) no-repeat 7px top;}
#comment_new .bd ul li {background:transparent url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) no-repeat left top;}
#subscribe_highlight ul.blog-list li .mod-subscription-list {background:transparent url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) no-repeat left top;}
#subscribe_highlight .folder li a{background:url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) no-repeat 4px 0;font-size:13px;}
#subscribe_highlight .folder li {background:transparent url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) no-repeat 4px top;}

.mod-alist-pagination .pagination, .mod-alist-summary .pagination, .mod-alist-brief .pagination, .mod-alist-full .pagination {background:transparent url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif?t=1237511119) repeat-y;}
.mod-alist-summary .main-bd li{border-top:none;background:url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif?t=1237511568) no-repeat center bottom;}

.rte_container {background:transparent;border-left:none;border-top:none;border-right:none;}
.rte_toolbar {background:transparent url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif?t=1239565589) no-repeat top;border-left:none;border-top:none;border-right:none;height:95px;text-align:center;}
.cmt-mod-alist #comments-listing .extend-hd
{background:url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif?t=1239566488) no-repeat top;}
#comments-listing .extend-hd
{background:transparent;}
.cmt-mod-alist #comments-listing .extend-bd .alist-comment,
.mod-alist-full .alist-comment ul
{background:transparent;}
.mod-alist-full .alist-comment li
{background:#ffffee url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif?t=1240672435) no-repeat top left;border-top:2px inset #ffffff;border-left:2px inset #ffffff;border-right:2px inset #ffffff;}
.mod-alist-full .alist-comment .comment-ctnr
{background:repeat-y top right;}
.mod-comment-new .pagination, .mod-alist-summary .pagination, .mod-alist-full .pagination, #photo_highlight .more{background:url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif?t=1240359955) left center;}
#user_mod_10002 .rc_bd .rc_bc .hd {height:0px;}
#user_mod_10002 .rc div,
#user_mod_10002 .rc,
#user_mod_10002 .rc_bd,
#user_mod_10002 .rc_bd div.rc_bc,
#user_mod_10002 .rc_ft,
#user_mod_10002 .rc_ft div,
#user_mod_10002 .rc_bd .rc_bc .bd {background:transparent;}

#friendlist_module .rc_bd .rc_bc .bd ul li:hover
{background:transparent url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif);}

a:hover
{text-decoration:none;color:#FFFFFF;text-decoration:none;font-weight:bold;background-image:url(
http://i5.glitter-graphics.org/pub/591/591395kecel1r4wj.gif);}

#blog_masshead .bd form .btn{height:27px;background:url(http://img.zing.vn/tunghoanh/images/homepage/bt-tim.jpg) no-repeat 0 0;cursor:pointer;}
#blog_masshead .rc , #blog_masshead .rc div, #blog_masshead .rc_bd, #blog_masshead .rc_bc, #blog_masshead .rc_ft {background:transparent;}
#blog_masshead .rc_ft div{height:4px;background:transparent;}
#blog_masshead .bd{height:30px;background:transparent;}

#blog_masshead .menu.mr a {background-image:url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif);}
#blog_masshead .menu .rc_w {height:27px;background-image:url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif?t=1240533023);}
#blog_masshead .menu .rc_e {height:27px;background-image:url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif?t=1240533023);}
#blog_masshead .menu.ml a {background-image:url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif?t=1240533023);}
#blog_masshead{font-size:12px;color:#ffffff;background:transparent url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif?t=1240167414) no-repeat 0 5px;height:152px;}
#blog_masshead a{color:#070000;}
#footer .ft{height:100px;background:url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif?t=1239926882);}

theme ấn tượng rồng đẹp

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Quyền của bạnVề Đầu Trang
Bạn không có quyền trả lời bài viếtCopyright ©2008-2010 by Beelly.
Phát triển bởi tất cả các thành viên wWw.Skin4U.Co.Cc.
Best view : Firefox 1280x800
Create a forum on Forumotion | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Create your own blog